(?)


Zorgverzekering

Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie (EEE) is sinds 2006 een verstrekking in het basispakket. Per jaar wordt minstens 10 uur ergotherapie per persoon vergoed. Afhankelijk van de zorgverzekeraar wordt er ook extra uren vergoed voor de mantelzorger. Als u op grond van de basisverzekering ergotherapie ontvangt, heeft u recht op vergoeding van de kosten van begeleiding van uw mantelzorger. Onderwerpen van deze begeleiding kunnen bijvoorbeeld zijn de door uw mantelzorger ervaren fysieke en psychische belasting en het omgaan met praktische problemen. De vergoeding is gekoppeld aan de aanvullende verzekering, dat is wisselend per zorgverzekeraar. Behandelingen worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. De 10 uur ergotherapie vanuit het basispakket valt onder het algemene eigen risico dat de zorgverzekeraar hanteert. Het eigen risico geldt niet voor verzekerden jonger dan 18 jaar en vergoedingen vanuit het aanvullende pakket.

Alternatieve financiering
De Schakel kent diverse vormen van financiering, anders dan declaratie bij de zorgverzekeraar: