(?)

Ergotherapie de Schakel heeft een plekje gevonden in de fysiotherapiepraktijk van Bob Klap in Sint Annaparochie.
Na al jaren met enige regelmaat samen te hebben gewerkt, hebben we besloten om nu ook echt een officiële samenwerking op te gaan starten.

Voor meer informatie over Bob Klap:
https://www.fysiopraktijkbklap.nl 

Bob Klap en ik werken samen in het Buurtzorg+ team van het Bildt:

Buurtzorgteam het Bildt e.o.  werkt nauw samen met ons. De directe betrokkenheid bij het Buurtzorgteam, de gezamenlijke cliëntbesprekingen, de optimale bereikbaarheid, flexibele inzetbaarheid en de korte communicatielijnen worden door alle zorgpartners als een waardevolle aanvulling ervaren.

Bob Klap voegt extra expertise toe op het gebied van (integraal) onderzoek in de thuissituatie (functioneel gericht), kwetsbare balans in de thuissituatie, mantelzorgondersteuning, risicoscreening, (val)preventie en kan  helpen om oplossingen te bieden bij complexe zorgvragen.

Ik kan ingeschakeld worden ter advisering van de cliënt, de mantelzorger of de zorgverlener met betrekking tot vragen over zelfverzorging, zitten en liggen, transfers, huishoudelijke activiteiten en tijdsbesteding. Zonodig kan training in de thuissituatie plaatsvinden. Ook wordt het begeleiden van vaak complexe aanvraagprocedures door cliënten en betrokkenen als een waardevolle hulpverlening ervaren. Uitgangspunt is het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen uitvoeren van de activiteiten of handelingen die de cliënt wil  doen.

Het Buurtzorg+team richt zich samen met ons op handhaving van een veilige en verantwoorde thuissituatie.


http://sintannaparochie.buurtzorg.net